Thursday, October 8, 2009

kaganangan

Imbahaja talah makan pacal hayam digarai ibu aku pun tarus mambayari haraganya. Dalam hatiku sawatai luko ako sampai amun kada balalandong. Satumat, jangkaanko dalam sapuluh ka lima balas minit lalu'ai ako ka rumah nang panoh nastolgia. Carita baharik mangamit ka pikiranko.
Kada sawat barukok aku tarus babuat kakaritak. Kusatat dan tarus kudribar ampah ka Jalan DID. Kada jauh imbahitok kalihatan bandang nang manguning.
"Musim magatam pang hudah " ujarko dalam hati.Dada lagi hudah tong awan layar. Kadada lagi dah babinian awan kakanakan nang mangarat. Sasatumat kulihat misin ha nang ma'ambil banih. Kamajuan ujar hatiko.
Didalam kuritak ku mainakan lagu-lagu baharik ( kada la baharik banar). Lagu nostalgia. Lagu-lagu nyanyian kumpulan Kembara nang ako minati sampai wayahinik.
Dihadapan simpang kulihat ada lagi gartak kayu nang saja ada dari bahari kala. Jambatan ni paling tinggi nang suah ako lihat dua puluh tahun bahari. Matan lagi haloi malaloi jambatan ninto pang. Amun naik bakayuh bilang uyuh. Imbah tahu bila lalu di atasnya babunyi gagarungkang. Bila turun kada payah dikayuh lagi dah. Laju banar pang turunnyak.
Tagal masa aku kira kulacingan (halui) disitu pang ako rajin ba res. walau pun turunnya lajuk ku kayuh jualah basikar buruk ko ninto i'ilah hindu mabuk. Akhirnya sabab talalu lajo aku kada hingkat lagi mangawal basikal lalo rabah tahumbaling. Habis lintuhut awan sikuk lukak badarahan.
Ako hanya bisa takuriheng kambing manganangi nang daminto. Wayah ako malalui jambatan ninto ia hudah batar. Kadada lagi bunyi gagarungkap dapat didagari. Perubahan zaman.....
Satumat lagi ako akan sampai katampat nang handak ku tujuk. Bukan handak singgah hah atawa mancari'i kulaan. Tagal handak maliat ka rumah diang nang suah mancurik hatiko dan melukakannya imbah to. Lima balas tahun imbah cinta ko kada babalas, hari nih ako datang awan karitak ulahan Malaysia ( bainjin Japon VR4 ).
Di hadapan ada simpang kahiga ( kiwak ) ampah kakabun di subarangan parit kalihatan rumah ganal baanjung tigak..ninto pang rumahnya Haji Isul. Dalam rumah tu lah baharik bagananya anaknya Haji Isul yang bangaran Iyang, yang paling paruna antara anak-anak dara disia.
Ako baranti di hadap saikit di bawah puhun buluh lamang nang saja ada dari bahari. Bamandak satumat. Kaluar dari karitak tarus barukuk.
Rumahnya masihai kaya bahari. Tagal pinda buruk hudah. Bumbungannya kada lagi habang kaya ari aku tulak maninggalakan tampat ngini awan hati nang kaciwa. Hirang di makan zaman.
" kaya apa kah rupa Iyang wayahinik " jar ko dalam hati
" barapakah hudah anaknya " bisik hatiko lagi.
Kada sawat talah barukuk. Tiba-tiba kadangaran suara urang bapandiran. Babinian. Makin lawas makin parak. Bia ako mangulih kuliat muha nang ako asa pinando. Galoh! umanya Iyang awan kakanakan halui batiga. Di balakang kakanakan halui tu kulihat saikung lagi babinik agak lamak. Kurang sikit lamaknya pada Galoh.
"Hah........." takajut ako...handak mailak atawa basungkup kada kawa lagi. Parak banar hudah depa tu awan aku. Handak kada handak buat-buat salambe hajala ako dihiga kurita.
"Kulacingan ka ngini....? " takoni Galoh.
" Hiih" jar ko.
" Napa mimpi maka sampai kasia?"
" Kaganangan tampat bamacal bahari " " Lawas kada kasia lagi imbah aruwah nini maninggal " " Kaganangan handak malihat bandang aruwah nini. Kayapakah wayahinik bandang nyak "
" Oh..nintokah? marinamu di gambut luko nang mambandangi " jar Galoh.
Dalam pada bapandiran tu hanyar ako parasan babinik disubalah Galoh tu anaknya nang paruna baharik. Ha....kambang hudah...
" Ni si Iyang kah ? Takuniko.
" Hi ih " ujar Iyang.
" Barapak anak hudah taulihi "
" Ampat ikung " jawab Iyang takurihing.
" Umai lakasnya taulihi "
" Rajaki...ikam pang baanakanlah hudah? "
" Hah...? sapa nang handak ka ako ngini..."
Dipendekakan carita patang tu singgahai ako ka rumah Haji Isul. Minum dan basurah. Ninto pang kali tarakhir ako kasitu.
Iyang hudah bahagia dan baanakan.
Aku gen hudah kawin dan baanakan, tagal kada la awan banjar...he...he....he............
Namun aku masih minat awan lagu Kembara bangaran
Mencurah Air Di Daun Keladi
....kaina ulun manyambongi..hadangihak

No comments: