Thursday, October 29, 2009

GURINDAM BANJAR ( BAHAHULUT)

Ungak-ungak apung
Apung sanali-nali
Napa kulir senyum
Rupanya kada bagigi

Ungak-ungak apung
Apung sanali-nali
Handak bulik kampung
Bini kada mambari-i

Ungak-ungak apung
Apung sanali-nali
Amun basikap sombong
Kina kawanan lari

Ungak-ungak apung
Apung sanali-nali
Amun anunya kada kajung
Panyudahnya lari
Kaina bini banci
Minumlah tongkat ali

MANUREH GATAH

Gawian manureh ini kada kaya urang babandang, Bagawi di kabun gatah ni hawai banar kada raramian macam urang badarau. gawian manureh ni suranganan haja am, bahanu palilngau-palingau, mana lah tahu ada sawa kah, ada tadung mura kah. Amun manyuloh lagi am, lampu talabang dikapala, asa baburinjing puhun gulu tadangar bunyi nang kada mangaruan.
Bangun papagian, jar tulak maajar. Penselnya tu pang pisau turehan. Pisau turehan ni ada dua macam, sauting nang kaya hurup J, dipakai aci tarik, amun amnureh baundur burit mangulilingi pokok gatah. Nang samacam lagi lurus saikit, pakainya aci suduk. Ada jua yang disambung awan kayu, amun turehan tinggi. Pakakas lain, timba awan tong hagan maisi gatah. Jangan kalumpanan mambawa sangu! Amun jauh, tulak babiskar, tong di ikat diancak balakang.
Sampai dikabun, andak pang biskar ditungkati atawa disandarkan haja dipohon gatah. Di turunakan tong awan timba, langsung ai manuntii pohon gatah. Pamulaannya, di kaluarakan gatah baku dalam cawan awan dijujuti gatah sagarit bakas turehan samalam, dikumpulakan dibuat dalam wadah, timbakah atawa tim yang diikat dipinggang. Imbah tu hanyar ditureh maikut alurnya. Manureh ni kada sabarang tureh haja, kana dijaga jangan sampai luka, takusasai sampai ka kayu, kaini rusak pokok, bakunat. Gatah nang kaluar ditanai awan cawan gatah. Amun cawan gatah kada ada atawa sudah pacah, buleh haja digantii awan ciduk atawa pot susu. Kaya itu pang baalih dari sapokok ka sapokok sambil kalipakan batapak nyamok. Amun yang gancang bagawi mau ai talah sampai tiga ampat ekar tanah. Amun diukur mau pang ada lima anam kilo bajalan. Limbui paloh saawakan.
Samantara, gatah malilih kadalam cawan, barehatlah satumat, sambil maungkai sangu. Hubi kayu bajarang kah, limping pisang kah, awan kopi-O. Apa-apa haja sunyaannya nyaman. Mariga kakanyangan basandar dibanir kayu. Nyamannya leh amun tarus guring haja, tapi tapaksa manyambung gawian. Sambil manginting timba, juuk-juuk pulang dari sapokok ka sapokok memungut susu gatah. Susu gatah dituang kadalam timba, cawan dipulir awan ibu jari. Cawan diandak pulang ditampat asal hagan mananai gatah yang masih malilih lagi, esok hagan diambil hagan gatah buku. Sasadang saparu timba, gatah yang dipungut tadi diudal kadalam timba/ tong yang taganal. Amun kada rihu pang tangan manjinting. Wayah mamungut ni kana bahati-hati, takutan tasipak tunggul, mau pang tajurangkang, napa am , takacak bigi waloh lah, panat nang dapat, pakulih habis malijau tanah.
Imbah talah mamungut, pakulihan dibawa bulik hagan dimisen. Biasanya misen gatah ada disarubung parakan awan rumah. Susu gatah tadi ditapis, hagan mambuang ratik awan maasingkan gatah bukunya. Sadiakan citak hagan maisi gatah yang ditapis tadi. Citak ni diulah dari tim minyak gas dibalah dua dan dilipih higanya supaya kada tajam. Tuang susu gatah dalam citak barang dua inci, tambahi awan banyu barasih, awan ubat gatah (cuka gatah) barang sasuku cawan haloi sambil diharu sampai likat. Campuran banyu awan gatah ni labih kurang gatah dua bahagi awan banyu sabahagi, amun takurang banyu, gatahnya jadi karas, ngalih handak dimisen, amun talalu banyak banyu jadi lambik, aur panggal haja bila dimisen. Gatah dalam citak ni dihanyaakan barang lima balas minit sampai gatahnya baku. Sawat jualah nginum awan bagusuk tangan, batis yang bagatahan.
Ini masa mainjin/ mamisen pulang. Gatah dalam citak tadi di talangkupakan. Gatah yang kalunuran kaya lingkong tadi ditikin-tikin . Manikin ni gin ada tekniknya, supaya kada takincung, nang bagusnya musti ampat sagi bujur. Tikin lagi supaya jadi nipis, amun kada cukup nipis dijajak ai awan tumit. Imbah tu hanyar gatah tadi disurung kamisen, kaya urang mamisen air tabu tu pang. Pamulaannya misen licin, diulangi dua talu kali, mulanya tabal imbah misen tu dipisiti supaya sampai bujur-bujur nipis sakira ¼ inci. Last sakali disurung ka misen bunga. Masa mainjin nilah biasanya kakanakan disuruh mangganii. Kasian haja ah, taingkih kakanak maulai. Akhir sakali, gatah yang dimisen tu di karingakan atas dadaian buluh.
Imbah makan tangah hari, taampar taguring ditangah ruang sampai patang. Ada lagi gawian yang musti diulah iaitu maasah pisau, amun kada isuk papagian kanalah bangun awal. Pisau amun kada tajam, tuhuk mengarukut turehan, lagi jah gatahnya kada banyak.
Kaitulah hari hari pagawian urang manureh gatah. Kada ada sing cutian, kada ada cuti Sabtu pertama, Sabtu ketiga. Cuti istemewa dibarii yang maha ilahi: amun hari hujan, balingkur lah malandau sampai ka tangahari.

MISTERI DUIT HIJAU YANG MENAKJUBKAN

JOM DAPATKAN XTRA INCOME YANG MENAKJUBKAN. ......HANYA RM5 MODAL UNTUK SEKALI SAHAJA


SILA KLIK URL DI BAWAHhttp://www.danaraya.com/?id=akukulaan
IKUT ARAHAN SETERUSNYA

DALAM MASA YANG SINGKAT ANDA AKAN DAPAT PULANGAN
( RM $$$$$)
YANG MEMUASKAN

JOIN SEGERA SEBELUM ANDA KETINGGALAN

http://www.danaraya.com/?id=akukulaan

Wednesday, October 28, 2009

Rewang Rumah Abang Hamdan
Kenduri Pengantin di rumah abang Hamdan pada 25/10/2009 ( ahad ). aku di tugaskan cuci pinggan bersama-sama Group G8... happy bro masa cuci pinggan, naja dan zainal buat lawak...

Thursday, October 8, 2009

Kaganangan ( lagu Kenanganku - Jefriddin )

dipingir parit bangkinal
tardengar suara ha..yam jagau...
bakang...kuak...
di situ tampat di lahir...
dimana aku dan diyang..
ma-madu kasih dan sayang
akhirnya bakawin
bandang luas...sakakang
hijau nan manawanjauh pandanga..n.
.di situ tampat permainan

ulang semua rangkap

kaganangan

Imbahaja talah makan pacal hayam digarai ibu aku pun tarus mambayari haraganya. Dalam hatiku sawatai luko ako sampai amun kada balalandong. Satumat, jangkaanko dalam sapuluh ka lima balas minit lalu'ai ako ka rumah nang panoh nastolgia. Carita baharik mangamit ka pikiranko.
Kada sawat barukok aku tarus babuat kakaritak. Kusatat dan tarus kudribar ampah ka Jalan DID. Kada jauh imbahitok kalihatan bandang nang manguning.
"Musim magatam pang hudah " ujarko dalam hati.Dada lagi hudah tong awan layar. Kadada lagi dah babinian awan kakanakan nang mangarat. Sasatumat kulihat misin ha nang ma'ambil banih. Kamajuan ujar hatiko.
Didalam kuritak ku mainakan lagu-lagu baharik ( kada la baharik banar). Lagu nostalgia. Lagu-lagu nyanyian kumpulan Kembara nang ako minati sampai wayahinik.
Dihadapan simpang kulihat ada lagi gartak kayu nang saja ada dari bahari kala. Jambatan ni paling tinggi nang suah ako lihat dua puluh tahun bahari. Matan lagi haloi malaloi jambatan ninto pang. Amun naik bakayuh bilang uyuh. Imbah tahu bila lalu di atasnya babunyi gagarungkang. Bila turun kada payah dikayuh lagi dah. Laju banar pang turunnyak.
Tagal masa aku kira kulacingan (halui) disitu pang ako rajin ba res. walau pun turunnya lajuk ku kayuh jualah basikar buruk ko ninto i'ilah hindu mabuk. Akhirnya sabab talalu lajo aku kada hingkat lagi mangawal basikal lalo rabah tahumbaling. Habis lintuhut awan sikuk lukak badarahan.
Ako hanya bisa takuriheng kambing manganangi nang daminto. Wayah ako malalui jambatan ninto ia hudah batar. Kadada lagi bunyi gagarungkap dapat didagari. Perubahan zaman.....
Satumat lagi ako akan sampai katampat nang handak ku tujuk. Bukan handak singgah hah atawa mancari'i kulaan. Tagal handak maliat ka rumah diang nang suah mancurik hatiko dan melukakannya imbah to. Lima balas tahun imbah cinta ko kada babalas, hari nih ako datang awan karitak ulahan Malaysia ( bainjin Japon VR4 ).
Di hadapan ada simpang kahiga ( kiwak ) ampah kakabun di subarangan parit kalihatan rumah ganal baanjung tigak..ninto pang rumahnya Haji Isul. Dalam rumah tu lah baharik bagananya anaknya Haji Isul yang bangaran Iyang, yang paling paruna antara anak-anak dara disia.
Ako baranti di hadap saikit di bawah puhun buluh lamang nang saja ada dari bahari. Bamandak satumat. Kaluar dari karitak tarus barukuk.
Rumahnya masihai kaya bahari. Tagal pinda buruk hudah. Bumbungannya kada lagi habang kaya ari aku tulak maninggalakan tampat ngini awan hati nang kaciwa. Hirang di makan zaman.
" kaya apa kah rupa Iyang wayahinik " jar ko dalam hati
" barapakah hudah anaknya " bisik hatiko lagi.
Kada sawat talah barukuk. Tiba-tiba kadangaran suara urang bapandiran. Babinian. Makin lawas makin parak. Bia ako mangulih kuliat muha nang ako asa pinando. Galoh! umanya Iyang awan kakanakan halui batiga. Di balakang kakanakan halui tu kulihat saikung lagi babinik agak lamak. Kurang sikit lamaknya pada Galoh.
"Hah........." takajut ako...handak mailak atawa basungkup kada kawa lagi. Parak banar hudah depa tu awan aku. Handak kada handak buat-buat salambe hajala ako dihiga kurita.
"Kulacingan ka ngini....? " takoni Galoh.
" Hiih" jar ko.
" Napa mimpi maka sampai kasia?"
" Kaganangan tampat bamacal bahari " " Lawas kada kasia lagi imbah aruwah nini maninggal " " Kaganangan handak malihat bandang aruwah nini. Kayapakah wayahinik bandang nyak "
" Oh..nintokah? marinamu di gambut luko nang mambandangi " jar Galoh.
Dalam pada bapandiran tu hanyar ako parasan babinik disubalah Galoh tu anaknya nang paruna baharik. Ha....kambang hudah...
" Ni si Iyang kah ? Takuniko.
" Hi ih " ujar Iyang.
" Barapak anak hudah taulihi "
" Ampat ikung " jawab Iyang takurihing.
" Umai lakasnya taulihi "
" Rajaki...ikam pang baanakanlah hudah? "
" Hah...? sapa nang handak ka ako ngini..."
Dipendekakan carita patang tu singgahai ako ka rumah Haji Isul. Minum dan basurah. Ninto pang kali tarakhir ako kasitu.
Iyang hudah bahagia dan baanakan.
Aku gen hudah kawin dan baanakan, tagal kada la awan banjar...he...he....he............
Namun aku masih minat awan lagu Kembara bangaran
Mencurah Air Di Daun Keladi
....kaina ulun manyambongi..hadangihak

Orang Banjar Malaysia

Orang Banjar di Malaysia

Mukaddimah

Masyarakat Malaysia terkenal kerana sifat majmuknya. Salah satugolongan etnik yang besar ialah orang Banjar. Seperti golongan etniklain, orang Banjar juga merupakan satu golongan yang kompleks danmempunyai sejarah yang tersendiri di negara ini. Orang Banjar adalahtergolong dalam rumpun bangsa Melayu, walaupun begitu, tidak banyakyang diketahui tentang masyarakat ini. Keadaan ini agak berbeza denganorang Jawa yang lebih dikenali walaupun kedua-dua masyarakat inimempunyai latar belakang penghijrahan yang hampir sama dan berasaldari negara yang sama iaitu Indonesia. Satu hal yang agak menarik juga, kedua-dua masyarakat tersebut tinggalberdekatan dengan Malaysia, contohnya di daerah Batu Pahat, Johor,daerah Sabak Bernam dan Tanjung Karang, Selangor dan daerah BaganDatoh di Perak. Sehingga kini, belum ada penulisan yang benar-benarlengkap tentang sejarah kedatangan atau perkembangan masyarakattersebut di negara ini, walaupun sumbangan mereka dalam bidang sosial,ekonomi dan politik bangsa Melayu khasnya di negara ini secarakeseluruhannya tidak kurang pentingnya.

Asal-usul kedatangan orang Banjar ke Tanah Melayu
Orang Banjar yang datang ke Tanah Melayu adalah berasal dariKalimantan, Indonesia, di kawasan selatan Basin Barito, terutamasekali dari daerah Banjar Masin, iaitu pusat bandar daerah itu.Kawasan ini adalah terletak di bahagian tenggara Borneo. Di antaradaerah-daerah utama tempat asal orang Banjar tersebut ialah daridaerah Balangan, Amuntai, Alai, Hamandit, Margasari dan Martapura.Sebahagian dari mereka juga berasal dari Sumatera Tengah di kawasanBukit Tinggi dan Sepat. Daerah-daerah tersebut merupakan kawasanpenanaman padi. Oleh demikian, mereka yang berhijrah ke Tanah Melayuadalah merupakan petani-petani yang mahir dalam penanaman padi. Disamping itu, pekerjaan khusus seperti melukis, tukang permata danberniaga juga ditekankan oleh mereka. Pekerjaan inilah yang membezakanmereka dari suku-suku bangsa lain di daerah orang-orang Dayak yangtinggal lebih ke utara barat Banjar Masin. Masyarakat ini jugadikenali dengan kemahiran membuat peralatan dari besi, sepertiperalatan pertanian dan senjata. Kebanyakan mereka suka tinggal dilembah beberapa buah sungai seperti di sepanjang lembah Sungai Baritodari Banjar Masin hingga ke Asuntai dan Tanjung di utara., Tenom,Keningau dan Tawau. Orang Banjar ini pula terbahagi kepada beberapapuak dan di antara yang terbesar ialah Tanjung dan Kalua dari daerahBalangan, Amuntai dari daerah Amuntai, Barabai dari daerah Alai,Nagara dan Kandangan dari daerah Hamandit, Rantau dari daerahMargasari dan Martapura dari daerah Martapura. Masyarakat ini seringmengidentifikasikan diri mereka berdasarkan daerah tempat asal-usulmereka di Tanah Banjar.
Tarikh migrasi masyarakat ini ke Tanah Melayu tidak dapat dipastikan,tetapi menurut Afred Bacon Hudson seorang pengkaji orang Banjar,migrasi ini bermula dalam pertengahan abad ke 19. Penempatan yang awalsekali dapat dikesan ialah di Batu Pahat, Johor. Pada masa itu, merekasering berulang alik berdagang dan berniaga kelapa kering melaluiSiak, Bentan, Inderagiri terus ke Batu Pahat dan Singapura. Selaindaripada itu Bagan Datoh di Perak juga dikatakan tempat pertapakanawal masyarakat ini di Tanah Melayu.
Dari Batu Pahat, mereka berpecah ke kawasan lain. Mereka masih lagimanjalankan aktiviti yang serupa seperti bertani, berkebun getah,kelapa dan sebagainya. Pada masa kini, masyarakat Banjar bolehdidapati di beberapa kawasan pantai barat, terutamanya di kawasanpenanaman padi seperti di daerah Kerian, Sungai Manik dan Bagan Datohdi Perak, Sabak Bernam dan Tanjong Karang di Selangor serta Batu Pahatdi Johor. Di Sabah pula, orang Banjar terdapat di Sandakan
Selain daripada faktor perdagangan, kemiskinan yang mencengkamkehidupan orang Banjar di tempat asal mereka juga telah mendorongpenghijrahan ke Tanah Melayu. Keadaan mereka di Tanah Banjar agaksukar kerana tanah pertanian mereka sering menghadapi ancaman binatangbuas. Faktor ini ditambah lagi dengan kemelaratan yang dihadapi dibawah pemerintahan penjajah Belanda yang terlalu menindas masyarakattempatan dengan pelbagai cukai dan peraturan yang tidak munasabah. Disamping itu, mereka tertarik dengan kemakmuran kehidupan di TanahMelayu pada masa itu yang dikhabarkan oleh pedagang-pedagang yangberulang-alik ke Tanah Melayu.
Pihak penjajah British di Tanah Melayu pula amat menggalakkanpenghijrahan masyarakat dari Indonesia untuk membuka dan mengerjakankawasan pertanian yang baru kerana masyarakat tersebut amat terkenaldengan sifat tabah dan gigih dalam menghadapi cabaran hidup.
Ciri-ciri awal orang Banjar di Tanah Melayu
Apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri awal ini ialah sosio-budayaorang Banjar pada tahap awal pertapakan mereka di tanah Melayu iaitusekitar pertengahan abad ke-19 sehingga pertengahan abad yang ke-20.Terdapat ciri-ciri yang dominan dan ketara pada masyarakat ini yangmembezakannya dengan masyarakat Melayu tempatan pada masa itu. Diantara ciri-ciri awal yang dapat diperhatikan dalam masyarakat inipada masa itu ialah, fahaman kesukuan, teguh pegangan agama dancarahidup sederhana, berani dan panas baran.
Fahaman kesukuan
Perkara ini adalah berkait rapat dengan keadaan mereka yang baruberhijrah dari Tanah Banjar ke Tanah Melayu yang masih asing bagimereka. Jadi, bagi memastikan kebajikan mereka terjaga, merekasentiasa tinggal dalam satu kelompok. Salah satu ciri terpenting wujudpada masyarakat tersebut pada masa itu ialah mendalamnya fahamankesukuan. Bagi mereka, orang-orang selain dari suku mereka dianggapsebagai ‘orang luar’. Keadaan ini telah mempengaruhi pergaulan,perkembangan pemikiran dan seterusnya keperibadian mereka. Fahamkesukuan ini juga telah menjadikan masyarakat ini pada masa itusebagai sebuah masyarakat tertutup. Jarang-jarang benar berlakuperkahwinan di luar suku Banjar. Justeru itu, faktor ini telah dapatmengekalkan beberapa ciri-ciri keperibadian yang tersendiri masyarakatini. Contoh yang nyata ialah pengekalan bahasa pertuturan sehari-hariiaitu dialek Banjar dan kawasan tempat tinggal yang berkelompok.
Teguh pegangan agama dan cara hidup sederhana
Kebanyakan orang Banjar yang berhijrah ke Tanah Melayu adalah terdiridaripada mereka yang kuat pegangan agama Islam dan mengamalkan carahidup yang sederhana. Maka, tidak hairanlah bahawa masyarakat ini amatcondong terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islamdalam kehidupan seharian mereka.
Keadaan ini ditambah lagi dengan corak pekerjaan mereka yang berbentukpertanian dan lokasi petempataan mereka yang agak terpencil daripadabandar, telah menyebabkan peluang untuk mereka mengikutikemudahan-kemudahan seperti pelajaran, kesihatan, dan lain-lain amatterhad. Perkembangan pendidikan secara formal yang wujud dalammasyarakat ini hanyalah berupa kelas membaca al-Quran, mempelajarihal-ehwal syariat Islam sama ada di sekolah-sekolah agama rakyatmahupun di madrasah-madrasah. Bagi golongan yang berkemampuan pula,mereka menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah arab mahupunpondok-pondok di tempat lain. Bagi yang lebih berkemampuan, merekajuga turut menghantar anak-anak mereka ke Tanah Suci Mekah untukmendalami ilmu agama. Amat kurang sekali yang menghantar anak-anakmereka ke sekolah-sekolah kerajaan mahupun ke sekolah Melayu keranamereka berpendapat mata pelajaran yang di ajar tidak sesuai dansemata-mata hal-ehwal duniawi sahaja. Begitu juga dengansekolah-sekolah Inggeris mereka khuatir anak-anak mereka akanterpengaruh dengan dakyah Kristian jika menghantar anak-anak merekabelajar di sekolah tersebut. Walaupun pada umumnya, fahaman sebeginiwujud dikalangan masyarakat Melayu yang lain, tetapi keadaan yangwujud dikalangan orang Banjar amat ketara sekali.
Sebagai buktinya, sehingga awal tahun-tahun 60an, amat kurang sekalipegawai-pegawai kerajaan mahupun kakitangan yang berketurunan Banjar.Kalau pun ada, hanya pegawai-pegawai agama atau guru-guru agama.Ringkasnya mereka lebih berminat untuk bergiat dalam bidang-bidangyang bersangkutan dengan hal-ehwal agama Islam sahaja. Kesan lain yangdapat diperhatikan dan masih kekal sehingga kini ialah terdapatnyadengan banyak sekali sekolah-sekolah agama rakyat, madrasah mahupunpondok-pondok dikawasan-kawasan yang majoriti penduduknya orang Banjarseperti di daerah Kerian, Perak mahupun di daerah Sabak Bernam,Selangor.
Keadaan kehidupan mereka juga amat sederhana, rumah mereka dikatakankosong kerana tidak mempunyai alat-alat perabut seperti kerusi, mejadan almari. Peralatan yang ada seperti tikar mengkuang yangdibentangkan ketika tetamu datang dan lain-lain perkakas yang mustahaksahaja.
Satu hal yang agak menarik juga ialah, masyarakat ini tidak sukabekerja makan gaji dengan kerajaan kerana mereka lebih suka bekerjasendiri khasnya dalam bidang pertanian. Perkara ini juga berkaitdengan kebebasan untuk mereka membuat perkara-perkara sampingankhasnya untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Pekerjaan bertani khasnyapenanaman padi mempunyai ruang masa yang banyak dan bebas untuk merekamelakukan perkara-perkara tersebut seperti ketika menunggu musimmenuai dan seumpamanya. Kedudukan seseorang yang tinggi ilmu agamajuga amat dihormati dan mendapat tempat yang istimewa di kalanganorang Banjar. Nilai yang diberikan ke atas seseorang individu dalammasyarakat ini adalah berdasarkan keahliannya dalam ilmu-ilmu agamaIslam. Nilai-nilai seperti ini menjadikan masyarakat ini begitu kuatdan taat berpegang kepada ajaran Islam dan kepada kepimpinan yang ahlidalam bidang agama Islam. Perkara ini jelas dilihat daripadakemenangan calon parti yang menjadikan Islam sebagai dasar perjuanganpada Pemilihan Umum Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955 KawasanKerian, Perak yang telah diketahui majoriti daripada penduduknyaterdiri daripada orang Banjar. Beliau yang dimaksudkan ialah Tuan GuruHaji Ahmad Haji Hussein, keturunan Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari,seorang tokoh ulama besar berasal dari Tanah Banjar, KalimantanSelatan, Indonesia.
Berani dan pemanas
Salah satu sifat yang agak ketara terdapat dalam masyarakat Banjarialah bersifat berani dan pemanas. Masyarakat ini pantang dicabar danbersifat panas baran. Penggunaan senjata seperti pisau (biasanyadisebut lading), parang panjang atau badik (sejenis pisau juga), tidakasing lagi bagi mereka terutama ketika berlaku pergaduhan. Dipercayaijuga setiap keluarga orang Banjar pasti menyimpan sebilah parangpanjang di rumah masing-masing untuk menjaga keselamatan mereka. OrangBanjar sering dianggap sebagai masyarakat yang gemar bergaduh olehmasyarakat lain. Sebenarnya, sifat ini telah timbul secara turuntemurun semenjak mereka menetap di Tanah Banjar lagi. Keadaan alamsekeliling di Tanah Banjar yang penuh dengan hutan belukar danbinatang buas menjadikan mereka sentiasa berhadapan dengan cabaran danhalangan dalam meneruskan kehidupan mereka. Orang-orang yang berniagapula sering berhadapan dengan lanun dan perompak memerlukan merekasentiasa bertenaga dan bersedia untuk bertarung dengan pihak musuh.Perkara ini juga telah menyebabkan mereka suka menuntut ilmu-ilmupersilatan daripada pendekar-pendekar tempatan mahupun luar. Keadaanini terbawa-bawa dan akhirnya telah menjadi sifat dan perangai merekasehingga sekarang walaupun semakin berkurangan. Ciri-ciri ini jugalahyang sebenarnya menjadi penyebab kepada pergaduhan yang telah timbuldi kawasan petempatan orang Banjar seperti di Sungai Manik, TelukIntan, Perak pada tahun 1940an dan 1960an mahupun di Batu Pahat,Johor pada 13 Mei 1969, atas gabungan sifat mereka yang kuat peganganagama dan berani serta pemanas.
Orang Banjar kini
Kini, orang Banjar di Malaysia sebagaimana masyarakat-masyarakatpenghijrah dari Indonesia yang lain seperti orang Jawa, Bugis,Mendailing, Rawa, Kerinchi, Batak, Minangkabau dan lain-lain lagi,telah mengalami arus perubahan yang pesat seiring dengan kepesatanpembangunan di negara ini sendiri. Proses asimilasi yang berlaku keatas masyarakat ini amat ketara terutama apabila mereka sudah tidaktinggal lagi bersama-sama dalam kelompok mereka mahupun apabilaberlakunya perkahwinan campur. Program pendidikan di negara ini jugasedikit sebanyak telah mengasimilasikan masyarakat ini ke dalammasyarakat Melayu tempatan. Generasi muda masyarakat ini sudah agakkurang mahupun tidak tahu atau malu untuk bertutur dalam bahasa Banjarwalaupun ketika berbicara sesama mereka.
Sifat mereka yang suka merantau masih membara dijiwa mereka. Buktinya,apabila adanya pembukaan tanah-tanah rancangan sama ada oleh FELDAmahupun FELCRA, mereka akan memberikan sambutan yang menggalakkanuntuk menjadi peserta. Kini, orang Banjar juga banyak didapati dikawasan-kawasan tanah rancangan contohnya di negeri Pahang.
Di petempatan yang majoritinya adalah terdiri daripada masyarakatBanjar, Perpaduan mereka masih erat dan mereka masih terus memeliharadan menggunakan bahasa Banjar dalam pertuturan harian. Namun, darisegi pengamalaan adat resam dan organisasi sosial orang Banjar sertaprasangkanya terhadap orang bukan Banjar sudah agak berkurangan danmungkin sudah tiada lagi. Sikap mereka terhadap pendidikan juga telahjauh berubah di mana anak-anak mereka juga telah berjaya melanjutkanpelajaran sehingga ke menara gading dan menjawat jawatan-jawatan yangtinggi di sektor awam mahupun swasta. Namun begitu, pendidikan agamamasih tetap menjadi pilihan utama kebanyakan dari mereka dan buktinyadapat di perhatikan daripada ramainya anak-anak masyarakat ini yangmempunyai kelulusan agama yang tinggi terutama orang Banjar daridaerah Kerian, Perak dan daerah Sabak Bernam di Selangor.
Disusun semula oleh:
Shahril B. Asnawi,

Wednesday, October 7, 2009

Ahli Keluarga Saya
Semua ahli keluarga saya semasa perkahwinan Adik Lelaki saya , Ishak bin Talib

Friday, October 2, 2009

Baraan @ marhaban ke rumah sahabat-sahabat G8
Baraan yang diadakan pada 8 syawal ( 27 Sept 2009 ) telah mendapat sambutan hangat dari kalangan ahli-ahli G8. Baraan bermula dari rumah razak kurus pada jam 9.00 pagi dan berakhir di rumah abang Hamdan pada jam 1.00 tengahari. Anak-anak G8 memang happy gila, pasal dapat banyak duit rayaaaaa...........